Вход за клиенти
За нас
Условия
Контакти
Златна Сицилия

1. Необходими лични документи за включване в организираното пътуване

1.1. За български граждани над 18 г. - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;

1.2. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. 

1.3. Европейска здравна карта.

1.4. Виза - за български граждани пътуващи в Италия не се изисква виза.
Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

1.5. Договор за организирано пътуване – сключва се при записване за определена програма.

1.6. Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги.

1.7. Застраховка 

1.8. Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
При неизпълнение на условията по т. 1.1. – 1.8., агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.


2/ Цени и начин на плащане
Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/. Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията и не подлежат на промяна.
Заплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или по банков път. В случай на плащане по банков или електронен път моля посочете банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България - за сметка на възложителя.


3/Допълнителни услуги

Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от 28 дни преди датата на пътуването. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточнява в офиса, където се записва туристът.
Заявяването на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение.
Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й.
Изпълнението на заявена от Вас допълнителна туристическа услуга е възможно при определени условия и за това е необходимо, след като сте извършили заявка и заплатили желаната от Вас услуга, да получите потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване. 
Ако по обективни причини - изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не сформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по късно от 5 дни преди датата на заминаване в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.
Минималният брой туристи за изпълнение на допълнителните услуги се посочва за всяка програма конкретно в общите условия на програмата.

 

4/ Срок за уведомление

Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организираното пътуване не е набран, се определя на 7 дни преди датата на отпътуване включително. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

 

5/ Застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" 

Съществените елементи на застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" се отнасят до следната информация: Застраховката дава възможност на Застрахования да получи висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Неговото пътуване и пребиваване в чужбина. Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България. На всички туристи до 69 г. се осигурява застраховка "Помощ при пътуване в чужбина", която е включена в цената на екскурзията, с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма. За туристи между 70-79 г. е необходимо доплащане за завишена застрахователна премия, конкретно посочено във всяка резервация. Туристи на 80 и повече години се застраховат с лимит на отговорност 15 000 евро. Разликата в стойността на застраховката следва задъжително да бъде доплатена при внасяне на депозит. Туристи на 70 и повече години, пътуващи по самолетни програми и почивки извън Европа се застраховат със застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 15 000 EUR, като задължително доплащат завишението в стойността на застраховката.
Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, медицински разходи за хронични заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. При пътуване по време на бременност се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма. Копие от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.
Допълнително може да се застраховате за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително, репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За допълнителна информация за тези възможности се обръщайте към лицензирана застрахователна компания "Армеец".

 

6/ Място на тръгване и място на пристигане

 • за самолетните екскурзии се заминава от летище София, Пловдив, Варна, Бургас, Солун и Букурещ - терминал Заминаващи.
 • за самолетните екскурзии се пристига на летище София, Пловдив, Варна, Бургас, Солун и Букурещ - терминал Пристигащи.

Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.


7/ Време за изпълнение

Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства – виж раздел ІV, т. 4. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

 

8/ Задължения на Туроператора

 • Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
 • При сключване на договор за организирано пътуване ТУРОПЕРАТОРЪТ прилага към него сертификат от лицензираната застрахователна компания – "ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ", с която ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор за отговорност на туроператора. Адрес на застрахователна комания "ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ" - гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 55, ет. 7.
 • Да осигури изпълнението на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни услуги.
 • Допълнителната услуга, която е заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, най – късно до 7 дни преди определената в договора дата за отпътуване.
 • ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРЪТ в писмен вид в точка ІХ от Договора за туристи с увреждания или с ограничена мобилност.

9/Права на Туроператора

9.1/ При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.

9.2/ При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира организираното пътуване и да удържи неустойки, както следва:

 • От деня, следващ деня на записването до 32-рия ден преди датата на заминаване – 30% от общата цена на пътуването.
 • От 31-вия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от общата цена на пътуването.
 • Смяна на дата или направление на вече потвърдено пътуване е възможно като освен посочените неустойки се удържа анулационна такса в размер на 5% от основната цена на пътуването без стойността на самолетния билет. В случаите когато е издаден самолетен билет се прилага и допълнителна анулационна такса, определена от авиокомпанията.
 • При отказ от пътуване, заявено с договор в "последния момент" – до 9 /девет/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.

9.3/ Смяна на дата за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.
Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.

9.4/ Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

 • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 • Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на ту-рист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограни-чения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

9.5/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи

9.6/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

9.7/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.Търсене на забравени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.

9.8/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

9.9/ Поведение на туристите

 • Преди пътуването - ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
 • По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
 • По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.
 • Емиграция - Някои клиенти използват туристическите програми, като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.

При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.
При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани

9.10/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

9.11/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила посочените неустойки.

9.12/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.

9.13/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

9.14/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при закъснение на полет над 1 час или анулиране на полет, независимо от причините (вкл. и по вина на авикомпанията), не възстановява и не компенсира туристите за пропуснатите услуги, вследствие на анулацията или закъснението. По същата причина предварително заявения трансфер на летището може да се гарантира до 25 минути от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на туриста при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, туристът поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай, че не желае допълнителен трансфер, туристът поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.

9.15/ В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

9.16/ ОТМЯНА на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има правото да отмени пътуване, когато:
- не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;
- това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.
При недостигане на минималния брой туристи за организираното пътуване, най – късно до 7 /седем/ дни преди определената в договора дата за отпътуване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид.
При поява на непреодолима сила ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид.
Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.

9.17/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите без да носи отговорност за това да направи следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

 • Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;
 • Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по – висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;
 • Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;
 • Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;

В тези случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.

9.18/ В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическа услуга се изразява само в писмен вид.
В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическа услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.
В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга. 

9.19/ В случаи на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическа услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.

9.20/ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.

9.21/ При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната  схема.

 

10/ Задължения на Възложителя

10.1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове за плащане:
Разсрочено плащане за самолетни програми е възможно на две вноски.

Първата вноска е в размер на 35% от стойността на избраната от Вас екскурзия плюс стойността на самолетния билет и допълнително заявените услуги. Втората вноска до пълния рамер на екскурзията следва да се направи най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет, а в случай на по-късна дата на сключване на договора – към датата на издаване на самолетния билет.

10.2/ При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.

10.3/ При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.

10.4/ При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма. 

 

11. Права на Възложителя

11.1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.

11.2/ Съгласно чл. 89 от Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи в срок от 3 дни от датата, на която е бил писмено уведомен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 • да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или
 • да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

- Друго пътуване от същото или по – високо качество, ако има такава възможност. - Пътуване от по – ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване. - Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 7 дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3/ Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, за самолетни програми, е 10.00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването.

11.4/ Срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-ия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в ІV. 2. неустойки.

При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.

11.5/ Турист има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ. В този случай влизат в сила условията, посочени в раздел ІV, т. 2. Туристът се задължава незабавно да уведоми за това туристическия агент в писмена форма в офиса, където е записан, и заедно с него да представи всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.
В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.
В случай, че турист преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРЪТ за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

11.6/ При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по договора в седем дневен срок след завръщането си.

11.7/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия: Рекламацията се предявява в едноседмичен срок след завършване на организирано пътуване единствено в писмена форма в офиса, където е записан туристът. За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване, агенциите не носят отговорност. При рекламация на услуги, които касаят качеството на хотелска или транспортна услуга, туристът се задължава да уведоми веднага екскурзовода на групата и да представи рекламацията в писмен вид, като изрично посочи причината за рекламацията. Така предявената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай екскурзоводът съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самия, туристът и - при хотелска услуга - конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; - при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача. В случай, че туристът ползва услуга самостоятелно, без екскурзоводско обслужване, протоколът следва да бъде подписан от самия турист и - при хотелска услуга - конкретния подизпълнител – хотелиер, шеф рецепция или администратор; - при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.
В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията.
Рекламациите се разглеждат в срок до 7 /седем/ дни след получаването им.

 

Начало
Почивки и екскурзии
Хотели
Самолетни билети
Пътеводител
За нас
Общи условия
Контакти
"Златна Сицилия" е услуга на туристическа агенция "Бохемия".
© 2019 TA "Бохемия". Всички права запазени.